Základní umělecká škola Jižní Město, PrahaDivadelní soubor „HELE“ Carpe diem et noctem

Cílem výuky je naučit žáky základním hereckým mluvním a pohybovým technikám, aby dokázali přesvědčivě vyjádřit své pocity a emoce a zbavili se při tom trémy.

Soubor má za sebou řadu veřejných vystoupení a ocenění v divadelních soutěžích.

V poslední době vystoupil například na přehlídce „OTVÍRÁNÍ“ v karlínském Spektru s jevištní adaptací Erbenovy Svatební košile a Vodníka, nebo na dětské přehlídce „POUPĚNÍ“ na Kampě s představením P.H. Camiho Minipovídky.

V roce 2004 jsme získali nejvyšší ocenění na přehlídce souborů ZUŠ pro Magistrát hl. m. Prahy s Erbenovým Vodníkem, v roce 2005 soubor uspěl na přehlídce „Píseček“ s inscenací Ilfa-Petrova Vřelý cit.