Základní umělecká škola Jižní Město, PrahaAkademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

  1. Akademie je určena seniorům 55+ a držitelům ZTP s trvalým bydlištěm v Praze
  2. Výuka je poskytována zdarma
  3. Zájemci nevykonávají přijímací ani závěrečné zkoušky
  4. Vzdělávání se realizuje jednou týdně a trvá 1 až 2 vyučovací hodiny
  5. První cyklus, trvající dva semestry, je ukončen vydáním certifikátů v rámci slavnostní promoce
  6. Absolventi budou mít možnost pokračovat ve studiu – druhém cyklu (čtyři semestry)
  7. ​Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na školním webu do 25. září 2015

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE STUDENTŮ PROBĚHNE 8. ŘÍJNA V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ KŘTINSKÁ, V 10.00

Zpráva o akademii

Dokumenty ke stažení