Základní umělecká škola Jižní Město, PrahaÚplata za vzdělávání žáků (školné) a půjčovné hudebních nástrojů 2016/2017

Hudební obor (pololetně)

přípravná hudební výchova

2 hod.

1400,-

základní studium

1 hod. (skupinová)

1400,-

1 hod. (individuální)

2000,-

1,5 hod. (individuální)

2400,-

2 hod. (individuální)

3000,-

sborový zpěv

samostatný obor

900,-

skupinová hudební výuka

samostatný obor

900,-

studium pro dospělé

1 hod. pracující (individ.)

10200.-

1 hod. pracující (skupina)

5000,-

1. hod. studenti VŠ (skupina)

2350,-

1 hod. studenti VŠ (individ.)

4000,-

1,5 hod. studenti VŠ

4900,-

1 hod. komorní hra

2000,-

Výtvarný obor

přípravný ročník

3 hod.

1600,-

základní studium

3 hod.

1600,-

Taneční obor

přípravný ročník

1 hod.

1100,-

základní studium

2 hod.

1300,-

4 hod. - soubor

1700,-

Literárně-dramatický obor

přípravný ročník

2 hod.

1300,-

základní studium                    

3 hod.

1500,-

studium pro dospělé

3 hod. studenti VŠ

3000,-

pozn.: délka vyučovacích hodin

 • 1 hod. = 45 minut
 • 1,5 hod. = 70 minut
 • 2 hod. = 90 minut
 • 3 hod. = 135 minut

Úplata za vzdělání (školné)

 • za 1. pololetí šk. r. 2016/2017
 • musí být uhrazena do 15. září 2016
Půjčovné hudebních nástrojů
 • smyčcové nástroje         100,- Kč na jeden měsíc
 • dechové nástroje            150,- Kč na jeden měsíc
 •  chalimeau                       50,- Kč na jeden měsíc

 

Půjčovné musí být uhrazeno:

 • do 15. září 2016 (splatnost za I. pololetí)
 • do 15. února 2017 (splatnost za II. pololetí)